I N H O U D S O P G A V E

 

 

ENKELE ASPECTEN OVER HET SEKSUEEL MISBRUIK EN DE VERGEVING VAN VADER

 

 

WAT IS INCEST EN WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN SEKSUEEL MISBRUIK                                                                                                                                    

 

      1.1 INCEST IN CHRISTELIJKE GEZINNEN                                                                           

 

      1.2 DE POSITIE VAN DE KERK                                                                                                

 

 

2.  DE GESCHIEDENIS VAN AMON EN TAMAR                                                                        

 

     2.1 DE REACTIE VAN VADER DAVID OP HET GEBEUREN EN DE WOEDE VAN BROER ABSALOM                                                                                 

       

     2.2 DE BEDOELING VAN HET VERHAAL                                                                               

 

 

3.  JEZUS’ WOORDEN

 

     3.1 MATTEUS 18 DE KLEINSTE IN HET KONINKRIJK DER HEMELEN                                                                                                                      

 

     3.2 OOG  - BEGEERTE                                                                                             

           HAND - DE DAAD

           VOET - GEVOLGEN

 

        3.3 DE MOLENSTEEN                                                                            

 

 

4.  HOE OM TE GAAN MET DE VERGEVING VAN DADERS                 

 

        4.1 WAT VERSTAAN WE ONDER VERGEVING?                             

             

        4.2 MIJ KOMT DE WRAAK TOE, IK ZAL HET VERGELDEN.        

 

 

5. CONCLUSIE – SLOTWOORD