VOORWOORD

 

 

Het onderwerp dat ik heb gekozen is incest – vergeving. Terwijl het bestaan en de ernst van kindermishandeling steeds meer aandacht krijgen, verandert de houding tegenover de problematiek, de definities en de statistieken geregeld. Het onderzoek naar incest leidt tot verhitte disputen, want incest blijft een van de meest ondergerapporteerde en minst besproken misdaden. Als een bijna internationaal taboe, blijft incest vaak verborgen door het slachtoffer. Dit komt door schuldgevoelens, schaamte, angst, sociale en familiale druk en onderdrukking door de dader. Vandaag horen wij zo veel gevallen van incest, dat wij het bijna als gewoon zijn gaan ervaren. Oh, weer iemand. We kijken er niet meer raar van op; we schrikken niet meer. Integendeel, we moesten wel schrikken. Onze hand voor de mond slaan en verstommen.

 

Waarom het onderwerp “vergeving”. Jezus zegt in Mattëus 18:22 “zeventig maal zevenmaal behoren wij een broeder te vergeven”. Dan is de optelsom snel gemaakt. Incestslachtoffers moeten de daders gaan vergeven. Zo wordt er dan ook al snel tot hen gesproken. Die weg van vergeving is niet gemakkelijk, in sommige gevallen zelfs onmogelijk. Over die weg van onmogelijkheid wil ik het uitgebreid hebben. Als we over vergeving spreken kunnen we niet buiten de incest om. Incest is er in verschillende maten; seksueel misbruik tussen broer en zus, opa en kleinkind, ooms, zwagers, ouders in welke familierelatie dan ook. Moeders die hun kind seksueel misbruiken, om ze als hoer geld te laten verdienen. In allerlei vormen en maten komt het voor. In deze scriptie wil ik het seksueel misbruik tussen vader en dochter gaan behandelen.

 

Ik kies voor dit onderwerp daar ik zelf een incestslachtoffer ben. Misbruikt door vader en een oudere broer. Ik, en zoveel anderen met mij, hebben levenslang gekregen. We hopen op een leven zoals anderen dat hebben, maar dat we nooit zullen krijgen. We zijn in een bepaalde vorm gelukkig, maar er gaat nooit een dag voorbij dat we het kunnen vergeten. Altijd maar weer worden we erbij bepaald. We bouwen een toekomst op de puinhopen van het verleden en we hopen en bidden dat die toekomst mag standhouden.

 

Ik wil u meenemen op de weg die een incestslachtoffer precies ervaart. Niet het misbruik zelf, maar de gevolgen van het misbruik. Ik wil u laten zien wat de bijbel zegt over seksueel misbruik en vergeving. Ik sta stil bij de geschiedenis van Amnon en Tamar en in het N.T. Mattëus 18:1-11. We eindigen met de woorden uit Romeinen 12:19 “Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden”.

 

We bekijken de verhouding van ouders als voorbeeldfunctie (afspiegeling) van God de Vader. Over hoe Zijn Heiligheid en Naam en Almacht te grabbel worden gegooid. Dat kinderen die seksueel misbruikt zijn door pa bijna niet in God de Vader kunnen geloven, het “Onze Vader” niet kunnen bidden. De woorden “Uw wil geschiedde” niet uit hun keel/strot kunnen krijgen.