VERTROUW

 

Jezus' aanwezigheid is niet afhankelijk van jouw gevoel. En jouw gebed is niet minder diep of geslaagd als je echt niets voelt. Ook al denk je dat God, dat Jezus zo ver lijken te zijn. Onze liefdevolle Heiland is volop met je bezig hoor!!!

 

Wanneer je denkt dat je geloof op een laag pitje is komen te staan omdat je geen ijver of vuur in je voelt branden, weet dat Jezus toch daar is! Dan nog is Hij bij jou!

Wij kunnen niet altijd zweven op mooie gedachten en gevoelens; we kunnen en hoeven deze gevoelens ook niet in ons op te wekken. God vraagt van ons: niet zien...en tóch geloven!

 

Thomas kón maar niet geloven dat de Heer werkelijk was opgestaan. Thomas wilde voelen, betasten voordat hij zou kunnen geloven. Hij verlangde dat zijn gevoel van vreugde zou opspringen, hij verlangde naar Zijn Heer.

 

Maken wij dat allemaal niet mee? Wij kunnen nu eenmaal niet altijd Gods aanwezigheid voelen, we moeten erin ...geloven!

Ook als wij Hem niet meer voelen, dat is Hij er toch!! Wanneer je denkt dat Hij jou alleen gelaten heeft, is Hij er toch! Hij is in jouw ziel, Hij is bij je ... altijd! Wat je gevoel ook zegt; het komt op jouw geloof en vertrouwen aan.

 

Het bewijs is er! Thomas "kreeg" zijn bewijs. Hij mocht de wonden van Jezus betasten en voelen, en Jezus zei tegen hem: "Wees niet ongelovig, maar gelovig!"

Thomas viel op de knieën en zei: "Mijn Heer en Mijn God!"

 

Hetzelfde gebeurde bij de Emmaüsgangers, die tot elkaar zeiden: "Wij dachten nochtans dat Hij het was die Israël zou redden"

Hun wereld was ook als een illusie in elkaar gestort, zoals ook onze wereld soms in elkaar stort omdat God zo ver weg schijnt te zijn, en Hij blijkbaar geen belangstelling heeft voor die kleine zandkorrel die wij zijn. Maar dit is een schromelijke vergissing, want onze naam staat in Zijn hand geschreven.

 

Plotseling staat Jezus bij de Emmaüsgangers, zo maar uit het niets te voorschijn gekomen, wat betekent dat Hij er altijd was. Ook al voelen wij Hem niet, ook al denken wij dat Hij ons gebed niet hoort, ook al denken wij dat ons gebed niets betekent, en dat onze verstrooidheid Hem verjaagd heeft. Ons gebed, ons verlangen en onze liefde komt altijd bij God terecht, is nooit terug naar afzender !

 

Misschien ben je wel net als Maria Magdalena die Jezus bij het graf zocht, verblind door haar verdriet. Jij zoekt vol zorg en verdriet jouw Jezus en denkt misschien wel: "Waar is Hij toch, waarom laat Hij mij alleen, is het mijn onwaardigheid, waarom is Hij zo ver weg?"

 

Maar Jezus is daar bij jou, precies zoals Hij ook bij Maria was, en Jezus zal ook jouw naam zachtjes uitspreken.

Je zult dan inzien dat je met de ogen van je geloof Hem mag aanschouwen.

 

Vertrouw en geloof dat Hij er altijd is, dat Hij er is voor ons, voor jou! weet dat je belangrijk bent voor Hem en zéér geliefd. Geloof dat Jezus niet gebonden is aan onze goede mooie gevoelens of ons humeur, ons ziek zijn, onze hoofdpijn, onze dorheid en leegheid. Hij is niet aan plaats of tijd gebonden; Hij is er altijd en speciaal voor jou.

 

Elk gebed is vruchtbaar en zal nooit weerkeren; "retour afzender" bestaat bij God niet!

Jezus heeft gezegd: "Zalig zij die niet zien en toch geloven!"

Dat is de boodschap die Hij ons geeft; dat is de boodschap die Hij wil geven aan élke Thomas.

Elk verlangend gebed is een volmaakt gebed.

 

Geloof in Zijn altijddurende aanwezigheid !!!!!!