Tekstvak:

Zijn er meerdere wegen tot God?

 

Jezus was zo revolutionair dat hij het waagde om de volgende uitspraak te doen: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; Niemand komt tot de Vader dan door Mij”.

 

Wat een uitspraak! Volgens deze uitspraak is er geen andere godsdienst of weg dan Jezus alleen die ons werkelijk tot God leidt. Als dit de waarheid is, moet die te toetsen zijn. Waarom durft Jezus zoiets van Zichzelf te zeggen?!

 

Laten we de vier grote wereldgodsdiensten eens bekijken. Veel mensen geloven hier oprecht in maar toch zegt Jezus dat er maar één weg tot God leidt. Is er een kernachtig verschil te ontdekken?

 

Kort samengevat zien de godsdiensten er als volgt uit:

 

1. Islam zegt: Probeer de hemel te verdienen door de geboden van Allah te onderhouden (Mekka, ramadan, aalmoezen, vijf keer per dag bidden, enz.) Zekerheid of je in de hemel komt krijg je echter nooit.

2. Hindoeďsme zegt: Ga dichter naar de goden, verlos jezelf van het kwade, behaag de goden door boete, ascese (weg van onthouding, onthechting en armoede) en rituelen zoals het offeren va eten, bloemen en jonge dieren.

3. Boeddhisme zegt: Er is geen God. Verlos jezelf van het kwaad door meditatie en afzondering. In de extreemste vorm gaat men het leven al mediterend doorbrengen in een klooster. Bereik je in dit leven niet de verlossing, dan misschien in een volgend leven.

4. Christendom zegt: God stuurde Zijn Zoon naar de wereld om je in Zijn liefde van je zonden en daardoor van de eeuwige straf te kunnen verlossen en jou je zonden te kunnen vergeven. Als jij je zonden belijdt, vergeeft God ze. Gods Heilige Geest komt dan in je hart wonen. In plaats van op jezelf gericht te zijn, richt Hij je hart op Zijn Zoon. Je wordt helemaal van binnenuit vernieuwd door Gods Heilige Geest.

 

Wat is nu het verschil:

· Bij de eerste drie wegen zie je de mens in eigen kracht aan het werk om zichzelf te verlossen van het kwaad en zichzelf te veranderen. Bij de Weg die Jezus wijst is alles Gods werk en werkt Hij met Zijn kracht in je door Zijn Heilige Geest.

· De eerste drie wegen maken de mens trots om zijn eigen bewerkte ‘geestelijkheid’. De weg van Jezus maakt je dankbaar voor wat God in je doet. De eerste drie wegen eren ten deipste dus de mens, maar de Weg van Jezus eert God voor alles wat Hij in ons doet.

· Bij de eerste drie wegen zie je veel uiterlijke godsdienst, terwijl de Weg van Jezus voornamelijk een nieuw leven in je hart is.

· De eerste driewegen vragen een strenge discipline en gehoorzaamheid aan een godsdienstige vorm of systeem terwijl Jezus ons brengt in een diepe liefdesrelatie met God. Vanuit een liefdesrelatie si het verlangen om naar die Persoon te luisteren en te doen wat Hij vraagt een automatisch gevolg. Dit is geen gedwongen gehoorzaamheid uit angst of gehoorzaamheid aan een systeem maar gehoorzaamheid uit liefde.

· Bij de eerste drie wegen moet je ejezelf verlossen van de zonde. Bij Jezus is Hij het die al onze zonden in Zijn liefde op Zich nam en ons vergeeft als wij onze zonden belijden.

· Bij de eerste drie godsdiensten moet je ejezelf de hemel verdienen, maar Jezus gaf Zich voor ons omdat Hij in Zijn liefde verlangde ons de hemel te schenken. In Jezus komt God naar de mens toe en gaat zelfs wonen in het hart van ieder die in de Zoon gelooft!

· Bij de eerste drie wegen blijft ten diepste de mens centraal staan, maar bij de Weg van jezus komt God centraal te staan in alles.

 

Je ziet dat er in de bron toch een diep, wezenlijk verschil blijkt te zijn. De Bijbel leert dat de duivel zeer geraffineerde dwaalwegen in elkaar timmert. Wegen die erg veel lijken op de echte weg. De duivel heeft de bedoeling om vele mensen te misleiden. De duivel komt in de gedaante van een engel van het licht. Er is buiten Jezus voor die mens echter geen vergeving voor hun zonden en dus geen verzoening met God. Het is verschrikkelijk maar de mens zal buiten Jezus om voor eeuwig verloren gaan in de hel. God wil je de echte weg openbaren. Hij wil niet dat je verloren gaat! Hij houdt van je en gaf voor jouw Zijn lieve Zoon Jezus. Zo kunnen we zien dat Jezus uitspraak waarheid is. Hij is de Weg waardoor de mens weer met God verzoend kan worden en dus naar de hemel kan gaan. Hij sprak en is de Waarheid over God. Hij is het Leven en geeft het eeuwige leven waardoor we Gods liefde leren kennen.

 

BUITEN JEZUS IS ER DUS GEEN WEG, GEEN WAARHEID EN GEEN LEVEN!!!

 

 

meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"/>