Tekstvak:

GEFELICITEERD

 

Je hebt de keus gemaakt om je hart aan Christus Jezus te geven, om de stap te zetten. 

 

Geloven is niet moeilijk, het is een gave van God, het is een zeker weten en een vast vertrouwen.

 

Dit is een "Zondaarsgebed, " Een gebed dat door iedereen  kan worden uitgesproken die in oprechtheid zijn hart aan Jezus wil geven.

 

 

God, ik belijd dat ik een zondaar ben en uw woord zegt dat zondaren verloren gaan.

Dat betekent dat ik als zondaar niet kan bestaan

voor Uw Aangezicht.

U hebt mij zo lief dat U niet wilt dat ik verloren ga en daarom  hebt U Uw Zoon Jezus die mens werd gegeven om mij te redden. Hij die zonder zonde was werd voor mij tot zonde gemaakt daarom stierf Hij voor mij.

Hij gaf Zijn leven en Zijn bloed voor mij persoonlijk.

Dat offer wil ik aanvaarden.

 

Ik open dan nu ook mijn hart en nodig U, Christus Jezus, Zoon van de Allerhoogste God uit.

Ik vraag U heel eerbiedig:"Heer Jezus Christus kom in mijn hart

op dit moment."Ik geef U mijn hart en mijn leven.

 

Ik dank U, dat U naar Uw beloften, in mijn hart naar binnen gekomen bent.

De Heilige Geest van God leeft nu in mijn hart en mijn geest is verbonden met Zijn Geest.

 

Mijn oude ik is weg, is nu dood voor God, ik heb dat zelf uitgesproken.

Ik heb het woord gehoord, het is als zaad in mijn hart gezaaid, ik heb het aanvaard en God's Geest heeft aan dat zaad leven gegeven.

 

Ik ben nu een kind van U  en ik dank U daarvoor Here God.

Ik geef U ook mijn leven en dat betekent alles wat mij toebehoort, mijn gaan,mijn staan, mijn denken en doen, mijn man(vriend), mijn vrouw(vriendin), familie, tijd, werk, geld, geloof, kerk, mijn mening, mijn plannen, mijn toekomst.

 

Vanaf nu geef ik U het beheer daar over.

Niet meer wat ik wil maar wat U wilt, dat geschiedde in mijn leven.

 

Vanaf dit moment dat sta ik nu ook recht voor Uw Aangezicht en vraag U ook om vergeving voor al mijn zonden (wees specifiek en benoem elke zonde apart)

 

 

Ik maak alles goed met mijn naaste die ik kwaad heb bejegend of anderszins en zal wat ik mij heb toegeëigend zonder daar recht op te hebben teruggeven dan wel alsnog betalen.

 

Ik dank U dat U op dit moment alles vergeven hebt

omdat Jezus al voor mij betaalde met Zijn offer, 2000 jaar geleden, toen ik nog niet eens geboren was.

 

Ik dank U Here God, dat ik echt behouden ben en ik vanaf nu weet, mijn zonden zijn vergeven en Uw eeuwige leven begint in mij Nu.                   

AMEN

 

 

Je bent nu al een kind van God! Zoals elk kind moet je groeien, zo ook jij. De bijbel wil je daarbij helpen. Een goed gedeelte om mee te beginnen, is het Evangelie van Johannes. Er zijn bijbels die in begrijpelijke taal zijn geschreven, het is goed om met zo´n bijbel te beginnen, bijv. ``De jongerenbijbel´´, of ``Het Boek´´, of een bijbel met veel uitleg: ``Het Leven´´.

meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"/>