“Uit diepte van ellende roep ik tot U, o God.”

 

Op DV zaterdag 6 oktober staat de maandelijkse bidstond van Stichting Bedehuis in het teken van vervolgende christenen. In bijna de helft van de wereld hebben christenen nog steeds geen vrijheid om God te dienen op de wijze die zij verkiezen. Een spreker van Open Doors komt daarover meer vertellen.

 

Tijdens deze gebedsavond staat het Afrikaanse land Eritrea centraal. Dit land staat nr. 13 op de Ranglijst Christenvervolging. In Eritrea beperkt de overheid vrijheid van Godsdienst voor diverse religieuze groepen. Vooral de christenen hebben te lijden onder het bewind. Mensen kunnen worden gearresteerd, gemarteld en onder druk worden gezet om hun geloof af te zweren. Meer dan 2.000 christenen zitten onder onmenselijke omstandigheden opgesloten, o.a. in zeecontainers.

 

Bid mee voor de christenen in Eritrea! Tijdens deze bijeenkomst zal de spreker van Open Doors uitleg geven over o.a. de geschiedenis van Eritrea, de situatie van de christenen daar, de gevangenen en de vluchtelingen. Ook zal een krachtige en bemoedigende film van ca. 20 minuten getoond worden over het geloof van Eritrese christenen. Aan het eind van de avond is er gelegenheid om in groepjes te bidden voor de Kerk in dit land en haar inwoners.

 

De spreker van deze avond is vertegenwoordiger van Open Doors, een interkerkelijke organisatie die zich sinds 1995 toelegt op praktische en morele steun aan de vervolgde christenen wereldwijd.

 

We beginnen om 19.30 uur.

Locatie Vogelvreugd aan de van Westrhenen 13a

 

Belangstellende zijn hartelijk welkom.

De collecte is bestemd voor het werk van Open Doors. Na afloop is er koffie.

 

Voor meer informatie kan je hier terecht