Ik ben een ieder dankbaar, die hard en grof met mij is omgegaan

zij hebben mij geleerd, zachtaardig en gevoelig te worden

 

die mij onderkend en geringschattend ingedeeld hebben,

zij hebben mij geleerd, voor mijzelf op te komen

 

die niets wat waardevol in mij was hebben gezien,

zij hebben mij gedwongen, naar mijn waarden te zoeken

 

die mij ongerecht behandeld hebben,

zij hebben mij geleerd, gerecht te zijn

 

die mij nooit toonden dat zij van mij hielden,

zij hebben mij bewust gemaakt, hoe belangrijk dat is

 

die jaloers op mij waren, mij bevochten en gekwetst hebben,

zij hebben mij geleerd, zelfkritiek uit te oefenen en bedachtzaam te worden

 

die geen aandacht aan mij besteed hebben,

zij hebben mij geleerd, zonder oordeel op een ieder toe te gaan

 

die mijn waardigheid afbreuk gedaan hebben en daardoor spijt hadden,

zij hebben mij geleerd, vergiffenis te schenken

 

die mijn hulpeloosheid niet wilden zien,

zij hebben mij geleerd om hulp en steun te vragen

 

die zich van mij afgekeerd hebben,

zij hebben mij geleerd wat ware en echte vriendschap betekent

 

die mij beteugeld en de kop ingedrukt hebben,

zij hebben mij geleerd, mijzelf te verdedigen

 

die mij verdriet, leed en pijn berokkent en aangedaan hebben

zij hebben mij de polariteit van het leed laten erkennen

 

die een deel daar aan gehad hebben…..

mijn leven zin en inhoud te geven

ik ben een ieder dankbaar, daardoor en zodoende mocht ik zoveel leren

wat vandaag belangrijk voor mij is en lijkt om het aan een ieder door te mogen geven

meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"/>