Starend vanaf het strand naar de stille zee.

En daar op dat stille strand

Schrijf ik mijn verleden in het zand

Het is voor mij nu wel gedaan

Zie, daar komt mijn schip al aan.

Want de woorden in het zand geschreven

Worden door het water weg gedreven

 

Gun mij een vaarwel

En vergeef mij dat ik hardop alle passen tel.

Laat mij dansen, dansen aan zee
Een afscheidswals aan de waterlijn
Dansen aan zee
En voor mijn tranen
Twee voor de wanhoop
Drie voor de leegte
Waarin ik verdwijn

 

Met mijn armen wijd en leeg
En een hart dat schreeuwend zweeg
Duizenden tranen vergoten

En een nachtmerrie die maar niet verdween

Te veel schade werd er aangericht

meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"/>