Tekstvak:

Voorbede is in de bres staan voor iemand en voor deze persoon bidden. Voorbede doen is eigenlijk zeggen, ik wil namens God, er voor die ander zijn. Op de bres staan voor iemand. En de noden van die persoon voor het aangezicht van God brengen.

Het idee dat er medechristenen zijn voor u bidden kan heel ondersteunend zijn. Stichting Bedehuis biedt elke zaterdagochtend van 7 tot 8 uur op zuidwenk 82A aan christenen de mogelijkheid om samen te bidden, dan wel om samen voor anderen te bidden. Als u het prettig vindt dat een groep christenen voor u bidt, bijvoorbeeld voor een specifieke situatie (operatie, examen, etc) of voor een bepaalde problematiek dan kunt u dat al dan niet anoniem door geven op emailadres info@bedehuis.nl onder vermelding van voorbede. Als u zelf wilt mee­bidden bent u elke zaterdagochtend van 7-8 uur van harte welkom op zuidwenk 82A. Na afloop staat de koffie klaar.

meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"/>