Tekstvak:

Handleiding bij het vasten

Als je wilt bidden en vasten, doe je er verstandig aan deze handleiding eerst goed door te lezen. Je vindt hier bijbelse voorbeelden, tips over een goede voorbereiding en hulp tijdens je vastenperiode. Een aantal bijbelse principes zullen je helpen van je bidden en vasten dagen een bijzondere tijd te maken, waarin je je relatie met God verdiept en effectief voorbede doet voor je omgeving.

Vasten
Vasten is voor een geestelijk doel iets laten staan wat jou dierbaar is. Het is voor de meeste van ons iets onbekends en misschien zelfs wat beangstigend. In de Bijbel lezen we dat Gods kinderen regelmatig gingen vasten. In andere religies is vasten een geaccepteerd deel van hun geloof, zoals in het hindoeïsme, boeddhisme, en de islam.
Je vast om je te vernederen voor God. In de Bijbel lezen we dat God ernaar verlangt dat zijn kinderen zich vernederen voor Hem. Dat kun je lezen in onder andere
Mattheüs 18:4, 23:12, Jakobus 4:10 en 1 Petrus 5:6.
Vraag God hoe jij de komende tien dagen kunt vasten.


Je kunt op allerlei manieren vasten.
1) Denk bijvoorbeeld aan de media. Dat houdt in dat je minder of helemaal geen tijd besteedt aan bijvoorbeeld cd’s, tv, internet, magazines en dergelijke. Probeer daarom de extra tijd die je door het vasten hiervan krijgt goed te besteden. Lees en studeer bijvoorbeeld in je Bijbel.
2) Daarnaast kun je natuurlijk vasten door je eten te laten staan. Ook dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door niet meer te snoepen of alleen groenten en graan te eten of alleen te drinken. Indien nodig moet je even met je dokter overleggen.

Een speciale tijd van opoffering kan een hele bijzondere
en diepe tijd van persoonlijke vernieuwing worden.

Dienstbaar zijn
In Jesaja 58:6 vertelt God ons dat Hij wil dat we onze vriendschap, aardigheid en dienstbaarheid tijdens ons vasten moeten laten zien aan de mensen om ons heen. Zoek dus naar gelegenheden om dienstbaar en vriendelijk te zijn voor de mensen om je heen en naar diegenen die je normaal niet echt ziet staan.

Voorbereidingen voor het vasten

Stap 1: Zorg dat je gefocust bent
Waarom ben je aan het vasten? Wil je God beter leren kennen voor zijn leiding in je leven, voor genezing, voor een oplossing van een probleem of voor genade en wijsheid om moeilijke situaties aan te kunnen? Vraag de Heilige Geest je duidelijk te leiden, zodat je tijdens je vasten- en gebedsperiode goed gefocust bent. Dit zal je helpen meer specifiek en strategisch te bidden.
Door te vasten en te bidden vernederen we onszelf voor God, zodat de Heilige Geest ons een diepere passie geeft om meer van Hem te zien in ons land, zodat Hij ons land kan
genezen zoals er geschreven staat in 2 Kronieken 7:14. Maak dit een prioriteit in je vasten.

Stap 2: Maak een toewijding naar God toe
Vraag God welk offer jij moet brengen. Jezus zegt dat al zijn volgelingen moeten vasten (Mattheüs 6:16-18; 9:14,15).
Voordat je begint, moet je een beslissing maken over de volgende punten:
- Hoe lang wil je vasten?
- Hoe wil je vasten? – wil je bijvoorbeeld geen tv meer kijken of internetten of ga je vasten door minder of helemaal niet meer te eten?
- Vasten betekent tijd apart zetten voor God. Denk dus na over welke activiteiten je kunt laten vallen om meer tijd te creëren.
- Hoeveel tijd per dag wil je besteden om te bidden en Gods woord
te lezen?

Maak deze besluiten voordat je gaat vasten. Dat zal je helpen in momenten dat je het zwaar krijgt.

Stap 3: Bereid jezelf geestelijk voor

Als je nog zonden in je leven hebt, staan deze tussen jou en God in en wordt je gebed verhinderd. Daarom is het belangrijk dat je je zonden belijdt en er vergeving over vraagt. Belijdenis doen is het fundament van vasten en bidden.

Hieronder staan handreikingen om je hart voor te bereiden:
- Vraag God of er nog verborgen zonden in je leven zijn en probeer hier een lijstje van te maken.
- Belijd dagelijks de zonden die de Heilige Geest bij je naar boven brengt en accepteer Gods vergeving over die dingen. (1 Johannes 1:9)
- Vraag vergeving aan die
mensen die jij pijn hebt gedaan en vergeef degenen die jou hebben pijn gedaan. (Marcus 11:25; Lucas 11:4; 17:3,4)
- Maak verkeerde keuzes goed, zoals de Heilige Geest je hierin leidt.
- Vraag God of Hij je vult met de Heilige Geest, zoals staat in Efeziërs  5:18 en in 1Johannes 5: 14,15
- Geef jezelf helemaal over aan Jezus Christus als jouw Heer en Meester en probeer niet te luisteren naar je wereldse natuur. (Romeinen 12:1,2)
- Mediteer op wie en wat God is. Zijn liefde, soevereinheid, kracht, wijsheid, getrouwheid, genade, bewogenheid en andere eigenschappen. (Psalm 48:9,10; 103:1-8,11-13)
- Begin je tijd van vasten en gebed met een
verwachtingsvol hart. (Hebreeën 11:6)
- Vergeet de geestelijke strijd niet. (Galaten 5:16,17)

Stap 4: Bereid je lichamelijk voor
Lichamelijke voorbereiding is vooral belangrijk voor mensen die vasten door minder of helemaal niet meer te eten. Vasten vereist verantwoordelijkheid. Daarom is het belangrijk dat je met je arts overlegt als je medicijnen gebruikt of een chronische ziekte hebt.
Lichamelijke voorbereidingen maken de veranderingen in je eetpatroon een beetje gemakkelijker, zodat je je volledig op God kunt richten in gebed.
- Start niet gehaast met vasten.
- Bereid je lichaam voor. Eet kleine maaltijden voordat je begint met vasten. Minimaliseer alvast je vette en suikervolle maaltijden.
- Eet twee dagen voordat je gaat vasten rauwe groenten en fruit.

Tijdens het vasten
Een aantal nuttige suggesties:
- Gebruik geen medicijnen, ook geen natuurlijke. Als je toch medicijnen nodig hebt, moet je deze gebruiken onder leiding van je dokter.
- Verminder je activiteiten.
- Sport alleen wanneer dit nodig is, maar probeer wel elke dag een eind te lopen, als je jezelf hierbij comfortabel voelt.
- Rust zoveel als je schema dat toelaat.
- Bereid jezelf erop voor dat je je geestelijk een tijdje oncomfortabel kunt voelen. Je kunt ongeduldig zijn en je niet echt lekker en slap voelen.
- Je kunt je ook lichamelijk een beetje ongemakkelijk voelen, vooral op
de tweede dag. Denk aan hongerpijn, duizeligheid en misselijkheid. Omdat je geen cafeïne en suiker gebruikt, kun je hoofdpijn krijgen. Andere lichamelijke ongemakken zijn bijvoorbeeld zwakheid, moeheid of slapeloosheid. De eerste twee of drie dragen zijn meestal het zwaarst. Als je doorgaat met vasten zul je ervaren dat je jezelf eigenlijk best wel goed voelt, zowel lichamelijk als geestelijk. Wanneer je last blijft houden van hongerpijn, kun je iets meer te drinken nemen.

Stap 5: Maak voor jezelf een schema:
Om zoveel mogelijk geestelijk te groeien, is het belangrijk tijd apart te zetten om alleen met God te zijn en te luisteren naar zijn leiding. Hoe meer tijd je samen met Hem neemt, hoe meer betekenisvol je vasten wordt. Hieronder zie je een handig schema.
´s Morgens
- Begin je ochtend met gebed en aanbidding.
- Lees en mediteer op Gods woord.
- Nodig God uit je te gebruiken. Vraag of Hij je wil laten zien hoe jij jouw wereld, familie, kerk, buurt en land kunt beïnvloeden
-  Bid dat je Gods visie mag ontvangen voor jouw leven en de kracht
om zijn wil te doen.

‘s Middags:
- Ga terug naar Gods woord en bidt.
- Neem tijd voor een korte gebedswandeling
- Neem tijd om voorbede te doen voor jouw omgeving, familie, voor degenen die God nog niet kennen, voor jouw generatie, speciale noden en alles wat er nog meer in je opkomt.

‘s Avonds
-  Neem de tijd, zonder dat je gehaast bent, om Hem te zoeken.
-  Als er anderen met je mee vasten, kun je samen tijd nemen om te bidden.
-  Kijk geen televisie en doe geen andere dingen die je af kunnen leiden, dat
kan je geestelijke focus verminderen.

Stap 6: Verwacht resultaat

Als jij je oprecht vernedert voor God, je zonden belijdt, bidt en zijn aangezicht zoekt en op zijn woord mediteert, zul je zijn aanwezigheid ervaren (Johannes 14:21). De Heer zal je frisse en nieuwe geestelijke inzichten geven.

Je zekerheid en geloof in Hem zullen worden gestrekt en je zult geestelijk en lichamelijk verfrist worden. Je zult antwoorden krijgen op je gebeden.

meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"/>