Tekstvak:

NACHT VAN GEBED

Wat is de Nacht van Gebed?

 

Er is één nacht in het jaar waarin veel

christenen niet slapen. Wat ze dan doen?

Ze bidden; niet voor henzelf of voor hun

kerk, maar voor de vervolgde christenen

wereldwijd. Dat gebeurt tijdens de

Nacht van Gebed die in de nacht van

vrijdag 1 op zaterdag 2 juni 2012

gehouden wordt.

 

 

Miljoenen christenen wereldwijd ervaren vervolging vanwege hun geloof. Ze moeten soms verschrikkelijke dingen doorstaan, maar ze blijven staan voor Gods Woord. Ondanks de tegenstand, de dreiging, de gevangenschap of zelfs marteling zijn zij in hun omgeving een getuige van Jezus Christus. De vervolgde christenen hebben ons gebed nodig.

Door gebed 'bezoeken' wij een gevangene, troosten wij een weduwe in haar verdriet, en bemoedigen we een voorganger die tegengewerkt wordt. Gebed overstijgt grenzen en opent gesloten deuren. Bid.

 

In een afwisselend programma krijgt u gebedspunten (telkens vooraf gegaan door een filmpje op dvd) en persoonlijke verhalen aangereikt. Daarin hoort u over broeders en zusters die in moeilijke situaties zitten, en verhalen uit een land waarin in het geheim Bijbels worden gebracht.

Steeds weer horen we van onze vervolgde broeders en zusters: “Bid voor ons, vergeet ons niet!” Ook in de Bijbel horen we steeds weer die oproep om te denken aan de gevangenen, alsof we zelf met hen gevangen zitten (Hebreeën 13:3). In de Nacht van Gebed willen wij naast deze gevangenen staan.

 

Bidden helpt

Het gebed is het machtigste wapen van de christen. Het gebed kan gesloten deuren openen en grote veranderingen in huis, stad, gemeente, regio en land teweegbrengen.

Een van de belangrijkste redenen van ons bidden, is het hebben van contact met de Here. En het is goed om het gebed zo serieus te nemen. Mensen die bidden, geven daarmee te kennen dat de Here Jezus leeft en dat zij Zijn Woord serieus nemen.

De Here spoort ons persoonlijk maar ook als gemeente aan om veel te bidden.

Het gebed van de rechtvaardige vermag veel en stelt de Here God in staat
om te werken in de gemeente, in de stad en het land.

"Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus; want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt." 1 Korintiërs 12:12,13.

Als christenen van dit dorp behoren wij allen bij een kerk of gemeente, maar tegelijkertijd maken wij deel uit van "de gemeente van Christus" in Bunschoten Spakenburg. Wij behoren bij het lichaam
van Christus, in alle verscheidenheid, maar toch één, met Jezus als het hoofd.

De Nacht van Gebed is een gezamenlijke activiteit van Open Doors. Een unieke gelegenheid om onze verbondenheid in Christus tot uitdrukking te brengen.

 

Doe Mee

Onze oproep is: doe mee aan de Nacht van Gebed en laten we samen in gebed gaan om onze vervolgde broeders en zusters te versterken.

 

meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"/>