Tekstvak:

Gedicht

 

Bid voor mij
als ik gevangen en verloren ben
haast niet meer weet of ik mezelf nog ken

 

Bid voor mij
als ik geslagen en veroordeeld wordt,
of als de wanhoop mij in ’t diepe stort

 

Bid voor mij,
ook in de nacht
als horen, zien en zingen mij vergaat

 

Wees wakker
alsjeblieft
het voelt of liefde mij verlaat

 

Wees waakzaam,
wees voor mij een vlam,
een fakkel die mijn weg verlicht

 

“Bid voor Mij,”
vroeg Hij zijn volgers
daar in de tuin van onze pijn

 

 

 

 

“Waak met Mij,”
riep Hij in wanhoop
verkoos Hij toch het Lam te zijn

 

Mijn Heiland weet wat lijden is
Hij kent mijn zwakheden, gemis
Nu ben ik ook niet meer alleen,
Er daagt een lied, door tranen heen

 

Veilig in zijn armen, een Engel aan mijn zij
zo voel ik mij gesterkt, doordat jij bidt
voor mij

 

Copyright: Open Doors

meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"/>